Karavany a Autokaravany na prenájom | Prenájom Karavanov a Autokaravanov
Karavany a Autokaravany na prenájom | Prenájom Karavanov a Autokaravanov

Diaľničné poplatky pre Autokaravany a Karavany

Milí Karavanisti ,

na základe vašich skúseností z praxe a nejasností s úhradou za diaľničné poplatky pre obytné vozidlá a osobné vozidlá s obytným prívesom (karavanom) sa dal podnet na vyjasnenie vašich otázok aj čo sa týka súčasných diaľničných nálepiek, ale aj pripravovaných elektronických úhrad na MDVRR SR a následne aj na Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s.
Na otázky odpovedal Ing. Ján Voleník, vedúci odboru spoplatnenia, NDS, a.s.

1)      Moja otázka:
Keď ide karavanista s jedným obytným vozidlom – platí jednu diaľničnú nálepku, ktorú nalepí na čelné sklo vozidla. Ako to bude s elektronickou platbou?
Odpoveď z NDS, a.s.:
Podľa súčasnej platnej legislatívy sa diaľničná nálepka skladá z dvoch oddeliteľných častí.
Prvá časť nálepky sa umiestňuje na motorovom vozidle. Druhú časť nálepky tvorí kontrolný kupón, ktorým sa vodič preukazuje pri kontrole. Na kupóne musí byť napísané EČV.
Pri elektronickej evidencii diaľničných poplatkov bude mať vodič po zaregistrovaní doklad o registrácii a platbe za zaregistrované EČV, ktorým sa v prípade osobnej kontroly preukáže.

2)      Moja otázka:
Ak ide karavanista s jedným vozidlom a s prívesom – vtedy zaplatí 2 nálepky – t.j. jednu pre vozidlo a jednu pre príves. Nálepky by mal nalepiť na čelné sklo. Otázka ale je, ktoré čelné sklo – obidve na aute, alebo jednu na aute a druhú na prívese? A kam nalepí nálepku, ak príves nemá čelné okno? A ak obe nálepky nalepí na okno auta, ako potom postupovať, ak chce príves niekomu požičať?
Odpoveď z NDS, a.s.:
Prvá časť diaľničnej nálepky sa umiestňuje na vnútornú stranu predného skla motorového vozidla alebo prvého vozidla jazdnej súpravy tak, aby bola dobre viditeľná aj z vonkajšej prednej strany motorového vozidla.
V praxi to znamená, že pokiaľ osobné motorové vozidlo ťahá obytný príves, je vodič povinný zakúpiť si dve diaľničné nálepky a obidve nalepiť na prvé vozidlo jazdnej súpravy, nie na príves. Na kontrolný kupón k vozidlu vypíše evidenčné číslo motorového vozidla a na druhý evidenčné číslo prívesu. Diaľničná nálepka z prívesu je neprenosná na iné vozidlo.
(Moja poznámka na vysvetlenie: to znamená, že ak si niekto príves požičia – musí si kúpiť nálepku pre príves na potrebný čas: 10 dní či mesiac a nalepiť ju na čelné sklo vo svojom aute ku nálepke za auto.)

3)      Moja otázka:
Bude elektronická platba viazaná na EČV samostatne na vozidlá a samostatne na prívesy, bez toho, aby bol príves priradený ku konkrétnemu vozidlu? Tým by nevznikali problémy s identifikáciou úhrady diaľničného poplatku za príves ani pri jeho zapožičaní k inému vozidlu. Obytné prívesy sú finančne náročné a zároveň ich majiteľ nevyužíva väčšinu roka sám a preto sa často požičiavajú príbuzným a priateľom, či prenajímajú a vtedy by prichádzalo k problému, ak by platba za príves bola viazaná na EČV auta majiteľa.
Odpoveď z NDS, a.s.:
Princípy spoplatnenia za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest prostredníctvom pripravovaného systému úhrady diaľničnej známky v elektronickej podobe by mali po spustení zohľadňovať aktuálne nastavenie spoplatnenia jazdných súprav diaľničnou nálepkou v rozmedzí zákona č. 488/2013 o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov.
(Moja poznámka na vysvetlenie: to znamená, že aj pri elektronickej platbe bude EČV zaregistrovaného prívesu “naviazané” na príslušné auto a ak si niekto príves požičia, bude musieť zaplatiť poplatok aj za auto, aj za príves na potrebný čas – 10 dní či mesiac. Ak bude mať niekto zaplatený ročný poplatok za auto a bude chcieť použiť príves len na 10 dní, zaregistruje EČV prívesu k EČV auta na príslušný čas.).

Keďže sa ešte dolaďujú technické detaily celého systému elektronickej evidencie a spoplatnenia diaľnic, nie sú ešte úplne jasné niektoré veci. Pán Voleník mi prisľúbil, že budú na tieto potreby karavanistov myslieť pri zadávaní podmienok do súťaže pre dodávateľa a keď bude vedieť niečo bližšie, bude ma informovať. Presnejšie informácie by mali byť niekedy v priebehu septembra, keď by už mali mať vybraného dodávateľa technického zabezpečenia systému.

Karavany a Autokaravany na prenájom | Prenájom Karavanov a Autokaravanov