Karavany a Autokaravany na prenájom | Prenájom Karavanov a Autokaravanov
Karavany a Autokaravany na prenájom | Prenájom Karavanov a Autokaravanov

Rezervačné podmienky

Rezervácia

Pri objednaní telefonicky, e-mailom, alebo cez online rezerváciu je vozidlo dočasne rezervované po dobu 3 dní. Po zaplatení zálohy vo výške tretiny ceny prenájmu sa dočasná rezervácia mení na záväznú. Zaplatenie zálohy môžete uskutočniť dvomi spôsobmi. Buď nás osobne navštívite na prevádzke v Sučanoch alebo ju zaplatíte prevodom na účet: SK26 7500 0000 0040 3001 2115 a do popisu napíšete meno a termín rezervácie, alebo v prípade online rezervácie uvediete variabilný symbol zo systémového e-mailu doručeného po vytvorení rezervácie. Ak nebude záloha zaplatená do 3 dní od dočasnej rezervácie, rezervácia sa zruší a vozidlo bude ďalej ponúkané ako voľné.

Iné rezervácie a poplatky spojené s prenájmom vozidla

Vo Vašom termíne nebude vozidlo ponúkané na prenájom iným klientom. V prípade poruchy/havárie/krádeže/ vozidla si spoločnosť OK karavany rent s.r.o. vyhradzuje právo Vašu rezerváciu zrušiť. V prípade zrušenia rezervácie spoločnosťou OK karavany rent, s.r.o Vám bude vrátený poplatok v plnej výške. Spoločnosť OK karavany rent, s.r.o. v tomto prípade nenesie zodpovednosť za prípadné ďalšie rezervácie a poplatky, ktoré ste v súvislosti s prenájmom vozidla urobili/zaplatili (trajekt, kemp, cestovné poistene a pod.)

V prípade zrušenia rezervácie vozidla z Vašej strany, Vám bude rezervačná záloha, znížená o storno poplatky nižšie.

Storno poplatky pri prenájme vozidla

V prípade, ak Nájomca zruší svoju predbežnú rezerváciu, bude mu vrátená doposiaľ zaplatená suma znížená podľa počtu dní, ktorý predchádza termínu začiatku prenájmu o nasledovné storno
poplatky:

  • ak sa prenájom zruší najneskôr 30 dní pred začiatkom prenájmu: storno poplatok tvorí 20% zálohy,
  • ak sa prenájom zruší najneskôr 14 dní pred začiatkom prenájmu: storno poplatok tvorí 50% zálohy,
  • ak sa prenájom zruší najneskôr 7 dní pred začiatkom prenájmu: storno poplatok tvorí 70% zálohy,
  • ak sa prenájom zruší menej ako 7 dní pred začiatkom prenájmu: storno poplatok tvorí 100% zálohy.

Vyššie uvedené storno podmienky sú platné, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

Pristavenie vozidla

V prípade záujmu je možné karavan alebo autokaravan pristaviť na Vami určené miesto za poplatok 1 €/km.

Prebratie vozidla

Karavan alebo autokaravan, vyčistený a skontrolovaný, si preberáte u nás na prevádzke na adrese ul. Vrútocká cesta 761/8, v Sučanoch. V prípade záujmu je možné karavan pristaviť na Vami určené miesto za poplatok 1 €/km. Pri preberaní karavanu Vás poučíme ako ho správne používať (cca 30-60min.) Je potrebné predložiť platný občiansky a vodičský preukaz a vyplatiť dohodnutú sumu za prenájom a kauciu.

Prevzatie je možné počas pracovných dní v čase od 09.00 do 18.00 hod. V prípade prevzatia mimopracovných dní si účtujeme poplatok 60 €.

Samozrejme, súčasťou výbavy je aj povinná výbava vozidla (platná na území SR), a to homologizovaný prenosný výstražný trojuholník, bezpečnostný reflexný odev, náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumatikou, kľúč na matice alebo na skrutky kolies a príručný zdvihák, lekárnička.

Každý vodič je povinný sa ubezpečiť, že táto povinná výbava je súčasťou vozidla.

Vrátenie vozidla

Vozidlá sa vracajú v čase od 9.00 hod. do 18.00 hod. Je možné ich vrátiť na Vami určenom mieste za poplatok 1 €/km. Pri vrátení karavanu sa kontroluje stav vozidla. Ak ste karavan nestihli včas upratať, môžete tak urobiť u nás, kde máte k dispozícií profesionálny tepovač a WAP – tlakový čistič. Autokaravan môžete vrátiť počas pracovných dní v čase od 09:00 do 18.00 hod. V prípade príchodu po 18.00 hod. si účtujeme poplatok. Autokaravan je možné vrátiť i mimo otváracích hodín. Vrátanie prebieha samoobslužne. 

Vodičský preukaz a jazda

Môžem s vodičským preukazom skupiny B šoférovať auto s karavanom ?

Áno, pokiaľ mate v technickom preukaze Vášho auta s ktorým chcete ťahať karavan (obytný príves) v kolónke 35 O.1 napísanú hmotnosť odpovedajúcemu karavanu. Druhou podmienkou je, že hmotnosť auta + karavanu nesmie presiahnuť 3500 kg.

Presne znenie v zákone:

Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny B, ako aj motorové vozidlá skupiny AM a B1; jazdnú súpravu podľa § 75 ods. 7 písm. b)

((7) Do skupiny motorových vozidiel B patria

a) motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny AM, A1, A2, A a T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg,

b) motorové vozidlá podľa písmena a) s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4 250 kg.)

Čo je zakázané pri jazde?

Pri jazde je zakázané sa pohybovať po autokaravane. Je nevyhnutné sedieť na mieste, zapásaný bezpečnostným pásom. Nachádza sa tu celkovo 6 miest s bezpečnostnými pásmi. Max. rýchlosť autokaravanu je 130km/h. V karavane ( v obytnom prívese) je zakázané zdržiavať sa počas cesty. Cestovať musíte vo Vašom aute. Max rýchlosť karavanu je 80km/h. Všetky strešné a bočné okná sa musia vždy pred jazdou skontrolovať a zavrieť. Počas jazdy je nutné kvôli bezpečnosti mať uzavreté všetky plynové bomby (pokiaľ nie je v aute Truma Control).

Karavany a Autokaravany na prenájom | Prenájom Karavanov a Autokaravanov