Karavany a Autokaravany na prenájom | Prenájom Karavanov a Autokaravanov
Karavany a Autokaravany na prenájom | Prenájom Karavanov a Autokaravanov

Palivove články pre karavany a obytné auta.

Ešte pred niekoľkými rokmi bola táto technológia pre bežného karavanistu nedostupná. Palivové články menia, trošku zjednodušene povedané palivo (plyn, metanol a pod.) na elektrický prúd, ktorý potom dobíja baterku obytnej časti v autokaravane.   

Takže neprestajný problém nedostatku energie v obytných autách sa zdá byť vyriešený. V karavane  sú palivové články trvalo prepojene s baterkou obytnej časti. Keď klesne napätie baterky pod určitú prednastavenú hodnotu, palivový článok sa automaticky zapne a začne batériu dobíjať až do nastavenej hodnoty napätia. Ako zdroj energie používajú niektoré palivové články metanol zo zvláštneho plastového kanistra alebo plyn z bežných plynových bômb v autokaravane. Ale ako vlastne tieto prístroje vyrábajú z paliva jednosmerne napätie 12 V ?

Palivové články na metanol.

Pozrime sa do vnútrajška týchto prístrojov.Palivový článok od firmy Efoy premieňa kvapalinu metylalkohol na elektrickú energiu iba v jednom kroku.

[full_width]palivový článok pre karavany[/full_width]

Srdce celého prístroja je Stack, ktorý je zložený z jednotlivých článkov. Každý článok tvori anóda, katóda a membrána. Táto membrána pôsobí ako elektrolyt a oddeľuje od seba anódu a katódu.

  • Cez membránu prenikajú protóny teda kladne nabite častice.
  • Na strane anódy sa privádza metanol a voda.
  • Na strane katódy je prítomný kyslík z okolitého vzduchu

Reakciou na anóde vznikajú H+ a volné elektróny. Výsledkom tejto reakcie vznika oxid uhličitý. Protóny môžu prechádzať membránou, elektróny musia ísť na stranu katódy cez pripojený elektricky obvod a tím sa vytvára elektricky prúd. Na katóde vznika z iónu H+ a atmosferického kyslíka a z elektrónov, vodná para.

Palivové články na plyn.

Na vstupe do prístroja kvapalný plyn prechádza najprv filtračným stupňom. Filter tu z plynu stiahne všetky prímesi a chemikálie obsahujúcu síru. Nasledujúci systém  zmení kvapalný plyn na čistý uhľovodíkový plyn, ktorý prúdy do palivového článku. Tam sa vodík z plynu s prímesou vzduchu premení  elektrochemickou reakciou na teplo, vodu a prúd. Nabíjačka potom pomocou toho prúdu nabíja batériu obytnej časti.

Pre   karavanistov s veľkou spotrebou elektrickej energie predstavujú palivové články zaujímavou alternatívu k doterajším elektrocentrálam, ak nepočítame ich vysokú cenu.

 

 

Karavany a Autokaravany na prenájom | Prenájom Karavanov a Autokaravanov